Creative Commons Lisansı
Tıp Araştırmaları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Effects of Smoking Cessation Therapies on Mean Platelet Volume
Iclal Hocanli, Abdurrahman Abakay, Abdullah Cetin Tanrikulu, Hadice Selimoglu Sen, Yilmaz Palanci, Ozlem Abakay

Abdurrahman Abakay, Department of Chest Disease, School of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey Postal Code: 21280 Email: arahmanabakay@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of the current study was to investigate theeffects of smoking on mean platelet volume (MPV) in different age groups.

Methods: This study included a total of 150 patients (105 men and 45 women). Demographic data and other laboratory data were recorded for each patient. Patients were divided into two groups based on their smoking cessation status as follows: Those who quit smoking (n = 72) and those who continued to smoke (n = 78).

Results: At the end of the study, 50.4% (n = 53) of the 105 male patients and 42.2% (n = 19) of the 45 female patients quitted smoking. Of those who quit, 73.6% (n = 53) were male and 26.4% (n = 19) were female. The mean age of the patients who did not quit smoking was 34.9 ± 10.1 years, and 35.8 ± 10.1 years in quitter group. Mean annual cigarette consumption was 18 packs/year in not-quitted group, and 17 packs/year in stop smoking group. The pre- and post-treatment MPV values were 7.2 ± 1.0 fl and 7.3 ± 1.2 fl in non-quitting group (p>0.05), while 7.5 ± 1.0 fl and 7.2± 1.0 fl in quitted group (p<0.05).

Conclusion: Significant decreases were observed in MPV of smoking quitters following cigarette cessation treatment.Arch Med Invest 2016; 1 (1): 1-6.

Key words: Mean platelet volume, smoking cessation, treatment

Sigara Bırakma Tedavilerinin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerindeki Etkileri

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı yaş gruplarında sigara içiminin Ortalama trombosit hacmi (MPV) üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışmaya 105 erkek ve 45 kadın toplam 150 hasta dahil edildi. Her bir hasta için demografik veriler ve diğer laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastalar sigarayı bırakma durumuna göre sigara içmeyi bırakanlar (n = 72) ve içmeye devam edenler (n = 78) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda 105 erkek hastanın %50,4’ü ve 45 kadın hastanın %42,2’ü sigarayı bıraktı. Sigarayı bırakanların %73,6’ü (n=53) erkek, %26,4’ü (n=19) kadındı. Sigarayı bırakmayan grubun yaş ortalaması 34,9 ± 10, 1 yıl iken, sigarayı bırakan grubun yaş ortalaması 35,8 ± 10,1 yıl idi. Sigarayı bırakmayan grubun ortalama sigara tüketimi 18 paket / yıl iken sigarayı bırakan grubun ortalama sigara tüketimi 17 paket/yıl olarak tespit edildi. Tedavi öncesi ve sonrası MPV değerleri sigarayı bırakmayan grupta 7,2± 1,0 fl ve 7,3 ± 1,2 fl (p>0.05); sigarayı bırakan grupta ise 7,5 ± 1,0 fl ve 7,2 ± 1,0 fl olarak saptandı (p<0.05).

Sonuç: Sigara bırakma tedavisi sonrası sigarayı bırakan hastalarda MPV değerlerinde anlamlı düşme gözlendi.

Anahtar kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, sigara bırakma, tedavi

Arc Med Invest: 2016; 1(1): 1-6

doi: 10.5799/ahinjs.03.2016.01.004

Cilt 1, Sayı 1 (2016)