Creative Commons Lisansı
Tıp Araştırmaları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Henoch-Schönlein Purpura and Anaphylaxis Secondary to Cyst Hydatid
Mahmut Büyükşimşek, Hilmi Erdem Sümbül, Sedef Kuran, Oğuz Üsküdar

Mahmut Büyükşimşek, Bitlis Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Bitlis, Türkiye Email: mahmutbuyuksimsek@gmail.com

ABSTRACT

Hydatid cyst, which caused by Echinococcus granulosus, remains as an important health problem in endemic areas such as Middle and Eastern Europe, Turkey, South America, Australia, New Zealand, and South Africa. The disease can be presented anywhere in the body, but in most case

s it is localized in the liver and lungs. In this case report, we pre-sented a hydatid cyst case, who brought to the emergency department with confusion and hematochezia. This is the first hydatid cyst case secondary to Henoch-Schönlein purpura presented with gastrointestinal bleeding

in the litera-ture. Arch Med Invest 2016; 7 (1): 28-31

Key words: Cyst hydatid, gastrointestinal system, hemorrhage, hematochezia

Kist Hidatik Sonucu Gelişen Henoch-Schönlein Purpurası ve Anafilaksi

ÖZET

Kist hidatik Echinococcus granulosus’un neden olduğu bir hastalık olup, Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Güney Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’da önemli bir sağlık sorunudur. Hastalık vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir, ancak vakaların çoğunda karaciğer ve akciğere lokalizedir. Bu olgu sunumunda acil servise fenalaşma ve hematokezia şikayetleriyle getirilen bir hidatik kist olgusunu rapor ettik. Bu olgu literatürde Henoch-Schönlein Pur-purasına yol açarak gastrointestinal kanama ile belirti veren ilk kist hidatik olgusudur.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, gastrointestinal sistem, kanama, hematokezia

Arc Med Invest: 2016; 1(1): 28-31

doi: 10.5799/ahinjs.03.2016.01.005

Cilt 1, Sayı 1 (2016)