Creative Commons Lisansı
Tıp Araştırmaları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Yazarlara Bilgi

TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ / ARCHIVE OF MEDICAL INVESTIGATIONS 

Yazım Kuralları ve Yazarlara Bilgi    

1. Tıp Araştırmaları Arşivi / Archive of Medical Investigations sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış orijinal araştırma, olgu sunumu, sağlık bilimleri alanındaki son gelişmeleri yansıtan dergi yönetiminin davetiyle yazılmış derleme ve editöre mektup tarzında hazırlanmış yazıları yayınlar.

2. Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve Dergi yönetimi tarafından yayına uygun görülmüş olması gerekir.

3. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir. Her iki dilde  hazırlanmış yazılar yayınlanmak üzere kabul edilebilir. Ana dili İngilizce olmayan yazarlarımızın İngilizce olarak yazıp dergimize gönderdikleri makaleler için profesyonel bir İngilizce editöryal hizmeti almalarını kuvvetle tavsiye ederiz.

4. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır;

a- Başlık, açıklayıcı, yazının içeriğini yansıtacak şekilde ve öz olmalıdır.

b- Yazarların isimleri ve çalıştıkları kurumlar ile iletişim kurulacak yazara ait yazışma adresi, eposta adresi, telefon ve varsa faks numaraları başlık sayfasında verilmeli; çalışmayı destekleyen kurum ya da kurumlar varsa not olarak belirtilmelidir.

c- Orijinal makalelerde: Özet, İngilizce Özet (İngilizce özetin başına makalenin İngilizce adı eklenmelidir), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar; Olgu Sunumlarında; Özet, İngilizce Özet (İngilizce özetin başına yazının İngilizce adı da yazılmalıdır), Giriş, Olguların Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar sıra ile yazılmalıdır.

d- Yazılarda genel kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalı, bütün kısaltmaların açılımları ilk geçtikleri yerde parantez içinde belirtilmelidir.

e- Özet 250 kelimeyi geçmemeli ve çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Özet ve İngilizce Özetin altına araştırma ile ilgili 2-5 anahtar kelime (Key Words) yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler Index Medicus’daki  Medical Subjects Headings (MeSH) (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MeSHonDemand.html) veya Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)’den seçilmelidir.

f- Kaynaklar: Yazıda; önemli, yeni ve/veya çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir. Araştırma yazılarında kaynak adedi en çok 35, olgu sunumlarında ise en çok 7 adet olmalıdır. Derlemelerde kaynak sınırlaması yoktur. Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre numaralanıp köşeli parantez içinde [34] şeklinde belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde bu sıra numarasına göre yazılmalıdır. Kaynak yazımında, altı veya daha az sayıda yazar varsa tüm yazarların adları yazılmalı; altıdan çok yazar varsa ilk üç isim yazıldıktan sonra “ve ark.” veya “et al.” ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Index’te yer almayan dergiler için kısaltma yapılmamalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Kaynak yazım örnekleri;

Kitaplar; Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, kitabın adı, baskısı, yayınlandığı yer, yayınlayan kitabevi, yayın yılı, sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

    Örnek: Hatch DJ, Sumner E, Hellman J. The Surgical Neonate: Anaesthesia and Intensive Care, 3rd  edn. London: Edward Arnold, 1994:120-5.

Kitaptan Bölüm İçin: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, bölüm adı, kitabın yazarlarının soyadları, adlarının baş harfleri, kitabın adı, baskısı, yayınlandığı yer, yayınlayan kitabevi, yayın yılı, sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

    Örnek: Motoyama EK. Respiratory physiology in infants and children. In: Motoyama EK, Davis PJ, eds. Smith's Anesthesia for Infants and Children, 5th edn. St. Louis: C.V. Mosby, 1990:11-76.

Süreli Yayından Makale: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, makale adı, derginin Index Medicus’a göre kısaltılmış adı, yayın yılı, cilt numarası (sayı numarası) ve sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

    Örnek:

   a- Anderson NJ, Abbott GD, Mogridge N, Allan RB, Maling TM, Wells E. Vesicoureteric reflux in the newborn: relationship to fetal renal pelvic diameter.Pediatr Nephrol. 1997;11:610-6.

   b- Dunne FP, Elliot P, Gammage MD, et al. Cardiovascular function and glucocorticoid replacement in patients with hypopituitarism. Clin Endocrinol. 1995;43:629-32.

   c- İnternetten Kaynak Gösterimi: Basılmış yazıya internet aracılığıyla da ulaşılabiliyorsa; yazarlar yazının İnternet adresini, ilave olarak, Kaynaklar’a ekleyebilirler. Örnek :

Testylier G, Tonduli L, Malabiau R, Debouzy JC. Effects of exposure to low level radiofrequency fields on acetylcholine release in hippocampus of freely moving rats. Bioelectromagnetics, 2002; 23: 249-255. Ulaşılabileceği adres:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=92013984&PLACEBO=IE.pdf  

5. Yazılar Microsoft Word Programı kullanılarak 12 punto, kenar boşlukları 2.5 cm olacak şekilde ve 1.5 satır aralığı ile hazırlanmış olmalıdır. Dergiye makale gönderme işlemi http://www.armedin.org/ web sayfasından internet üzerinden Online Makale Gönderimi kısmından yapılmalıdır, Eposta mesajı ekinde makale gönderimini takip zorluğu nedeniyle kabul etm,yoruz.

6.  Fotoğraf, şekil, grafik, çizim ve şemaların toplam sayısı en fazla 6 olmalıdır. Fotoğraflar JPG (veya JPEG) formatında ait olduğu yazıyı ve fotoğrafın numarasıyla etiketlenip, sisteme yüklenmelidir. Bir insan fotoğrafı ise şahsın tanınmaması için gözleri bir bantla kapatılmalıdır. Mikroskop kullanılarak çekilmiş resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boya belirtilmelidir.

7.  Orijinal makaleler; başlık sayfası, tablo, şekil, grafik ve resimler hariç 15 sayfayı; olgu bildirimleri 8 sayfayı, derleme yazıları ise 10 sayfayı geçmemelidir.

8.  Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluk ve imla hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir. 

9.  Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm klinik araştırmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde: klinik araştırmanın yapıldığı kurumdaki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını; hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur.

10.  Dergi Yönetimi yazının içeriği ile ilgili hakemlerin değerlendirilmesini aldıktan sonra; yayına kabul edip etmeme veya gerekli gördüğü düzeltmelerin yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Dergi yönetimi, ön inceleme yaparak, gerekli gördüğü durumlarda, yazıyı hakem değerlendirmesine sunmadan yazara iade edebilir.

11.   Yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar basılmadan önce baskı düzeltmesi için yazarına gönderilir. Yazının yayınlanabilmesi için, istenen sürede düzeltilmiş olarak, Tıp Araştırmaları Arşivi’ne geri gönderilmiş olması gerekir.

12.   Yayınlanan yazıların telif hakkı Tıp Araştırmaları Arşivi / Archive of Medical Investigations  'ne aittir. Dergiye gönderilen eserler yayınlandığı anda Tıp Araştırmaları Arşivi’nin mülkiyetine geçer. Yetkili yazar veya tüm yazarlarca imzalanan "Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi" PDF formatında olarak ilk başvuruda makale dosyası ile birlikte fakat ayrı bir PDF dosyası olarak otomasyon sistemine yüklenmelidir. Tıp Araştırmaları Arşivi'nde yayınlanan tüm materyaller Yayıncıdan yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve başka bir yerde yayınlanamaz. Dergimiz kısıtlama olmaksızın yazarların "copyright" ve yayın haklarını elinde tutması isteğini dikkate alır.

13.  Yazarlarının tümünün veya sorumluluk ilk yazara  ait olmak üzere sorumlu yazarın imzasını taşıyan, Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi başvuru ile birlikte internetteki otomasyon sistemimiz üzerinden PDF dosya şeklinde başvuru dosyaları ile birlikte gönderilmelidir.

14. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.